อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ

   เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนั้น ก็มักจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ นั้นเสื่อมลง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น ทางผิวหนัง ผม ตา หู จมูก ลิ้น ฟัน เป็นต้น ดังนั้นจึงควรที่จะใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ ของผู้สูงอายุให้มากๆ ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามวัย โดยสิ่งที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนนั่นก็คือ การกินนั่นเอง การกินของในวัยผู้สูงอายุนั้น นั่นคือ สารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดยผู้สูงอายุนั้นต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น เช่นเดียวกับบุคคลอี่นๆ โดยที่ความต้องการพลังงานของร่างกายนั้นก็จะลดลง เนื่องจากการทำงานของอวัยงวะต่างๆ นั้นก็น้อยลงกว่าเดิมเป็นอย่างามาก ซึ่งผู้สูงอายุนั้นที่มีความแข็งแรง อุดมสมบูรณ์ นั้นก็ควรที่จะได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ดังต่อไปนี้ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต หรือแป้ง เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว มันสำปะหลัง อาหารหลักในกลุ่มนี้นั้นจะให้พลังงานมากกว่าสารอาหารชนิดอื่นๆ โดยผู้สูงอายุนั้นควรกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแค่พออิ่มเท่านั้น หรือ ควรที่จะเลือกกินพวกข้าวกล้อง ข้าวไม่ขัดสีต่างๆ อาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์และงา ถั่วชนิดต่างๆ อาหารกลุ่มนี้นั้นก็จะไปซ่อมแซม และสร้างเนื้อเยื่อที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต โดยผู้สูงอายุนั้นควรเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไร้ไขมัน และไม่ควรกินพวกไขมันมากจนเกินไปนั่นเอง

Continue Reading