อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ

   เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนั้น ก็มักจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ นั้นเสื่อมลง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น ทางผิวหนัง ผม ตา หู จมูก ลิ้น ฟัน เป็นต้น ดังนั้นจึงควรที่จะใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ ของผู้สูงอายุให้มากๆ ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามวัย โดยสิ่งที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนนั่นก็คือ การกินนั่นเอง

การกินของในวัยผู้สูงอายุนั้น นั่นคือ สารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดยผู้สูงอายุนั้นต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น เช่นเดียวกับบุคคลอี่นๆ โดยที่ความต้องการพลังงานของร่างกายนั้นก็จะลดลง เนื่องจากการทำงานของอวัยงวะต่างๆ นั้นก็น้อยลงกว่าเดิมเป็นอย่างามาก ซึ่งผู้สูงอายุนั้นที่มีความแข็งแรง อุดมสมบูรณ์ นั้นก็ควรที่จะได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ดังต่อไปนี้

  1. อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต หรือแป้ง เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว มันสำปะหลัง อาหารหลักในกลุ่มนี้นั้นจะให้พลังงานมากกว่าสารอาหารชนิดอื่นๆ โดยผู้สูงอายุนั้นควรกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแค่พออิ่มเท่านั้น หรือ ควรที่จะเลือกกินพวกข้าวกล้อง ข้าวไม่ขัดสีต่างๆ
  2. อาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์และงา ถั่วชนิดต่างๆ อาหารกลุ่มนี้นั้นก็จะไปซ่อมแซม และสร้างเนื้อเยื่อที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต โดยผู้สูงอายุนั้นควรเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไร้ไขมัน และไม่ควรกินพวกไขมันมากจนเกินไปนั่นเอง
  3. อาหารประเภทผักต่างๆ ผักนั้นก็จะให้วิตามินและเกลือแร่ที่มันจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งในผักนั้นก็จะมีใยอาหารที่จะช่วยให้ระบบขับถ่ายนั้นเป็นปกตินั่นเอง

4.อาหารประเภทผลไม้ ให้วิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร โดยผู้สูงอายุนั้นก็ควรที่จะเลือกรับประทานผลไม้ที่เนื้อนุ่มเคี้วยได้ง่าย โดยผลไม้ที่เหมาะสมกับการกินของในวัยผู้สูงอายุนั้นก็จะมี มะละกอ กล้วยสุก ส้ม ซึ่งต้องรับประทานให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเรา ถ้ากินน้อยไปหรือมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายกับสุขภาพได้เช่นกัน ส่วนผลไม้ที่ไม่แนะนำให้กินของวัยสูงอายุนั้นก็จะมี ทุเรียน ลำไย ขนุน เป็นต้น

  1. อาหารประเภทไขมัน ได้แก่ ไขมันจากพืช และ ไขมันจากสัตว์ ซึ่งอาหารประเภทนี้นั้นก็จะให้พลังงานแก่ร่างกายและยังช่วยในการดูดซึมวิตามินบางอย่างได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามนั้นในวัยผู้สูงอายุก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารประเภทไขมันมากจนเกินไปนะครับ อย่างไรก็ตามนั้นในวัยผู้สูงอายุก็ควรที่จะดัดแปลงอาหารต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของเรานะครับ ควรกินแต่อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงนั่นเอง ไม่ควรกินอาหารรสจัดเช่น หวานจัด ก็อาจจะทำให้เป็นโรคเรื้อรังอย่าง เบาหวานได้เช่นกัน ดังนั้นก็ควรที่จะเลือกกินอาหารที่ดีๆ ไม่ให้กระทบกับสุขภาพของเรานั่นเอง